background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

introchat59

เมื่อวันที่ 5  พฤษภาคม  2559  เวลา 08.00 น.  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  นำโดย  นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์  นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  นายสุเวช  ชัยทองดี  ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลในสังกัด  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ  เนื่องในวันฉัตรมงคล  ประจำปี  2559  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดพิธีฯ ดังกล่าวขึ้น  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

chart5935

chart5934

chart5927

chart5928

chart5930

chart5929

chart5932

chart5918

chart593

chart5913

chart598

chart5923

chart595

chart597

chart5910

chart5920

chart5921

chart5925

chart591

chart5911

chart5916

chart594

chart5917

chart592

chart5919

chart5912

chart5914

chart599

chart5922

chart596

chart5915

chart5924

chart5933

chart5926

 


 

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates