background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรประจำตำบล(ครู ข.)

 introao

เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม  2559  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรประจำตำบล (ครู ข.) เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ  แก่มวลชนและประชาชนในพื้นที่  ณ  ห้องประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ในการนี้นายไพรัช  หอมกลิ่น  นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  

 
::: 10 เรื่องน่ารู้  สาระสำคัญของร่างรุฐธรรมนูญ
::: ประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญ


ao1

ao2

ao3

ao4

ao5

ao6

ao7

ao8

ao9

ao10

ao11

 

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates