background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

รายงานการประชุมผู้บริหาร ประจำปี 2559

ครั้งที่ 1/2559 วันที่  12  มกราคม  2559
ครั้งที่ 2/2559 วันที่  15 กุมภาพันธ์  2559
ครั้งที่ 3/2559  วันที่ 15  มีนาคม  2559
ครั้งที่ 4/2559  วันที่ 11  เมษายน  2559
ครั้งที่ 5/2559  วันที่ 13 พฤษภาคม  2559
ครั้งที่ 6/2559  วันที่  14 มิถุนายน  2559
ครั้งที่ 7/2559  วันที่ 8 กรกฎาคม  2559
ครั้งที่ 8/2559  วันที่ 11 สิงหาคม  2559
ครั้งที่ 9/2559  วันที่  กันยายน  2559
ครั้งที่ 10/2559 (กรณีพิเศษเร่งด่วน) วันที่ 14  ตุลาคม  2559
ครั้งที่ 11/2559  วันที่ 11 พฤศจิกายน  2559
ครั้งที่ 12/2559  วันที่  ธันวาคม  2559

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates