background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

บุคลากรงานรัฐพิธี

 wangkung    wangkung   wangkung   pairak     wangkung   wangkung    wangkung        
       ไพรัก  โคตะยันต์
รก. หัวหน้างานรัฐพิธี
           
     vachirawit    pattaraporn          
     วชิรวิทย์  เศรษฐนันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   ภัทรพร รัตนพิบูลย์เดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
         
                   
2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates