background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

บุคลากรงานเลขานุการผู้บริหาร

wangkung           panida                             
       พณิดา  ประเสริฐสังข์
หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
                     
wangkung wuttichai wangkung2 pornkanok wangkung2 luddawan                  
   วุฒิชัย  ธนะบุตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
  พรกนก  ศิริสวัสดิ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
  ลัดดาวัลย์ คำวิชิต
พนักงานจ้างทั่วไป
                 
                             
       rumpai                      
       รำไพ  ทวีสาร
หัวหน้าหมวดรถยนต์
                     
                             
                             
2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates