background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

บุคลากรงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

             suttichart            
        สุทธิชาติ  แสนจันทร์
หัวหน้างานรักษาความสงบฯ
       
                 
 wangkung2  keng   prapat  wangkung2  watcharapol    satit  
   จ.อ.เก่ง  แสงสุวอ
นักจัดการงานเทศกิจ
ชำนาญการ

 

 ประภาส  ลือชัย
นักจัดการงานเทศกิจ
ชำนาญการ
   ด.ต.วัชรพล  สุรเสน
ตำรวจเทศกิจ
   ด.ต.สาธิต  โคกทม
ตำรวจเทศกิจ
 
                 
  sa nga kiat   chauwalid apirak somsak   thongpool  
  สง่าเกียรติ  สีลาเลข
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
  เชาวลิด  วัดเข้าหลาม
ผช.เจ้านักจัดการงานเทศกิจ
 อธิรักษ์  วงศ์มาตย์
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
 สมศักดิ์  คำบุศย์
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
  ทองพูล  คัธเนตร
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
 
                 
  todsapol   nuttapong chaiwat thongchai   dacha  
  ทศพล  รัตน์เจริญ
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
  ณัฐพงศ์  พัฒโพธิ์
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
 ชัยวัฒน์  แก้วปินตา
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
 ธงชัย  สิงห์ทอง
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
  เดชา  ตรีบุญเมือง
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
 
                 
  mongkunchai   virut aekawit sa ngob   suchat  
  มงคลชัย  บุญฮาม
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
  วิรุชย์  แก้วขอนแก่น
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
เอกวิทย์  ทับทิมศรี
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
สงบ  สุริหาร
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
  สุชาติ  บุญฮาม
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
 
                 
  witchura   sarawut  jakkapun  sangpet     autai  
  วิชชุละ  สากลวิจิต
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ 
  ศราวุธ  โคกทม
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ 
จักรพันธ์ุ  โพธิ์สำโรง
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 แสงเพชร  ศรีทะวงษ์
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
  อุทัย  ดวงไข่ษร
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ 
 
                 
  watcharakorn   nitipong  teeranit  sayan     watchara  
  วัชรากร  ถาปาลบุตร
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นิติพงษ์  โมกข์รัตน์
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ 
ธีระนิตย์  อุดมรักษ์
ผช.เจ้าพนักง่นเทศกิจ 
 สายัน  มะลิกา
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
  วัชระ  มาขุมเหล็ก
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ 
 
                 
        sattawat        
        ศตวรรษ  แสงงาม
ผช.เจ้าพนักงานเทศกิจ
       

 

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates