background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด

introjtt2565         เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด  เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
ในการนี้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ร่วมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) พื้นที่รับผิดชอบโซน A

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565

 introcon12565         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ  ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา  การเสนอแนะปัญหา อุปสรรค  และรับมอบนโยบายจากคณะผู้บริหาร  เพื่อถือปฏิบัติต่อไป (การประชุมโดยระบบออนไลน์)

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565

ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน

introcle2565        เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565  พนักงานทำความสะอาดร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณระเบียงด้านนอก  สำนักการศึกษา  เพื่อความสะอาดของอาคารสำนักงานเทศบาล

อ่านเพิ่มเติม: ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates