background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

ร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ)" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2565

introsapacoffe22565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน สภากาแฟจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 / 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้เกิดความคุ้นเคยและกำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีเวทีพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ และรับประทานอาหารร่วมกัน สร้างมิตรภาพ กระชับความสัมพันธ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่มีข้อราชการสำคัญได้แจ้งหรือนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบด้วย โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ และประธานในกิจกรรมคือ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์ คนบ้านเดียวกัน (สภากาแฟ)" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2565

การประชุมผู้บริหาร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2565

introconb22565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ดำเนินการประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินการในการมอบหมายจากประชุมครั้งที่แล้ว  และพิจารณาเรื่องที่นำเข้าบรรจุในวาระการประชุม  พร้อมทั้งนำมติที่ประชุมดังกล่าวแจ้งให้พนักงานในสังกัดถือปฏิบัติ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหาร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2565

การประชุมประจำเดือนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2565

introconfm22565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งการรับมอบนโยบายจากคณะผู้บริหาร นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมประจำเดือนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2565

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates