background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ชุดไทยธรรม สืบสานตำนานเทียนพรรษา 101

    
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  สำนักปลัดเทศบาล  นำโดย รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝน  ชุดไทยธรรม  ณ วัดสระแก้ว  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อเป็นการร่วมสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101  ประจำปี 2563

 

อ่านเพิ่มเติม: ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ชุดไทยธรรม สืบสานตำนานเทียนพรรษา 101

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินLPA ประจำปี 2563

                    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2563 เพื่อรอรับการตรวจประเมินฯ ของทีมประเมินที่จังหวัดแต่งตั้ง ต่อไป  ในการนี้นายวิทยา  ตรีวิเศษ  รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เป็นประธานในการประชุม  
    
   

  

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินLPA ประจำปี 2563

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates