background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2564

introflag64 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมประดับธงชาติไทย อาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ซึ่งเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย Thai Nation Flag Day) โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมซึ่งถือปฏิบัติตามมาตรการการฯ ที่จังหวัดกำหนด   

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2564

กิจกรรม 3in1 สังสรรค์ สป.

 intro3in1  เมื่อวันที่ กันยายน 2564 ณ โรงแรมไฮเพลส  สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรม "3in1 สังสรรค์ สป." เพื่อเสริมสร้างความสมาน สามัคคี  ในองค์กร  1. เลี้ยงส่งฝ่ายอำนายการ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นกองการเจ้าหน้าที่ (ตามประกาศฯ โครงสร้างใหม่) 2. เลี้ยงรับกลุ่มงาน นิติการ เข้าสู่สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  3. มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ นายสเหลา  หล้ากล่ำ   

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม 3in1 สังสรรค์ สป.

การประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนกันยายน 2564

 introdd64            เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2564 เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน และเป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ดีเด่น และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564   

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนกันยายน 2564

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates