background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

การประชุมประจำเดือนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2564

introcm52564         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมประจำเดือนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2564 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะไฮเพลส โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของแต่ละสำนัก กอง เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาท้องถิ่น และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป   

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมประจำเดือนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2564

ร่วมปฏิบัติหน้าที่โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

intro032564   เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ร่วมปฏิบัติหน้าที่โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ ถนนรณชัยชาญยุทธ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมปฏิบัติหน้าที่โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

2021  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates