background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

ออกให้บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่

introcard25650.jpg         เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นางวราภรณ์ นวลเพ็ญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 ราย  ณ ชุมชนพระอารามหลวง

card256501

card256502

card256505

card256506

card256507

card256508

card256503

card256504

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates