background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

รับมอบน้ำดื่มจากหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

introwater256501 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบน้ำดื่ม จำนวน  1,200 ขวด  จากหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยร่วมบริจาคเพื่อใช้ในโรงทานงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด  ประจำปี 2565  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565

 

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates