background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

สรุปนโยบายผู้บริหาร ประจำปี 2556

ครั้งที่ 1/2556    วันที่  มกราคม  2556    
ครั้งที่ 2/2556 วันที่   กุมภาพันธ์  2556
ครั้งที่ 3/2556 วันที่  มีนาคม  2556
ครั้งที่ 4/2556 วันที่  เมษายน  2556
ครั้งที่ 5/2556 วันที่  พฤษภาคม  2556
ครั้งที่ 6/2556 วันที่  มิถุนายน  2556
ครั้งที่ 7/2556 วันที่  กรกฎาคม  2556
ครั้งที่ 8/2556 วันที่  สิงหาคม  2556
ครั้งที่ 9/2556 วันที่  กันยายน  2556
ครั้งที่ 10/2556 วันที่  ตุลาคม  2556
ครั้งที่ 11/2556 วันที่  พฤศจิกายน  2556
ครั้งที่ 12/2556 วันที่  ธันวาคม  2556
2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates