background
logotype
image1 image2 image3

นโยบายการให้และการรับของขวัญ

ประกาศนโยบายการให้และการรับของขวัญ

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เรื่อง นโยบายการให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2561

nogif

2019  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates